Lớp học hiện hành

◯Kaiwa thực tế: tiếng Nhật với chuyên đề qua Youtuber

◯13 Tuần học & luyện phát âm tiếng Nhật cơ bản


◯【Kaiwa 3in1】Kaiwa tiếng Nhật với chuyên đề qua Youtuber

*Click / tap tam giác đen để mở chi tiết

・【Kaiwa 3in1】 với kênh ものづくり太郎

Youtuber chuyên ngành công nghiệp sản xuất 製造業


◯13 Tuần học & luyện phát âm tiếng Nhật cơ bản

https://youtu.be/Nq3HDGH66fU

Powered by Fruition